D Jiny Techniky: D Jiny Po Ta , Historie Elezni N Dopravy V Esku, D Jiny Metra V Praze, Historie Sva Ov N , Turek Source Wikipedia

ISBN: 9781232827290

Published: August 6th 2011

Paperback

52 pages


Description

D Jiny Techniky: D Jiny Po Ta , Historie Elezni N Dopravy V Esku, D Jiny Metra V Praze, Historie Sva Ov N , Turek  by  Source Wikipedia

D Jiny Techniky: D Jiny Po Ta , Historie Elezni N Dopravy V Esku, D Jiny Metra V Praze, Historie Sva Ov N , Turek by Source Wikipedia
August 6th 2011 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 52 pages | ISBN: 9781232827290 | 3.63 Mb

Zdroj: Wikipedia. Str nky: 50. Kapitoly: D?jiny po ta, Historie elezni?n dopravy v ?esku, D?jiny metra v Praze, Historie sva?ov n, Turek, D?jiny pr?zkumu slune?n soustavy, Wolfgang von Kempelen, Um?l inteligence, Pra sk potrubn po ta, Johann NepomukMoreZdroj: Wikipedia. Str nky: 50. Kapitoly: D?jiny po ta, Historie elezni?n dopravy v ?esku, D?jiny metra v Praze, Historie sva?ov n, Turek, D?jiny pr?zkumu slune?n soustavy, Wolfgang von Kempelen, Um?l inteligence, Pra sk potrubn po ta, Johann Nepomuk M lzel, Automat, Fordismus, Mezin rodn v stava elekt?iny, Ajeeb, El Ajedrecista, Mephisto, Deep Blue, Invence, Ott?v motor.

V atek: Historie elezni?n dopravy v ?esk republice se za?ala ps t od 20. let 19. stolet . eleznice byly budov ny prim rn? pro n kladn dopravu, p?i?em se st dala obdob, kdy byly budov ny a provozov ny komer?n mi subjekty, s obdob mi zest t?ov n, st tn ch investic ?i st tn podpory. V ?esku bylo v roce 2008 celkem 9578 km ve?ejn ch elezni?n ch trat a velk po?et vle?ek.

Prvn elezni?n trat v ?esku byla kon?sp?e n eleznice Linec - ?esk Bud?jovice, jej prvn st (v?etn? cel ho ?esk ho seku) byla zku ebn? uvedena do provozu v z 1827 (?esk st m ila 63 km). L nsk kon?sp?e ka (celkov d lka 51 km) byla v provozu od jara 1830 (zku ebn sek ji v roce 1828). Tyto dv?

eleznice, ob? o rozchodu 1106 mm, jsou uv d?ny jako dv? nejstar ve?ejn eleznice na kontinent ln Evrop? (prvn ve?ejnou eleznic na sv?t? byla roku 1821 kon?sp?e ka Stockton - Darlington v Anglii, od roku 1825 s parn m provozem). Z mezim?stsk elezni?n dopravy pak tato anim ln trakce ustoupila. V 60. a 70. letech 19. stolet byly i ob? st vaj c kon?sp?e ky nahrazeny parostrojn mi drahami, ale prakticky do sklonku 19. stolet si udr ovala sv m sto v tramvajov doprav?, na vle?k ch a pr?myslov ch a lesn ch eleznic ch.

Na p?elomu 30. a 40. let 19. stolet zah jila v stavbu parostrojn ch eleznic soukrom spole?nost Severn dr ha c sa?e Ferdinanda (KFNB), za n st l zejm na v de?sk bank Salomon Mayer Rothschild a dal v de t bank i. sek V de? - B?eclav byl zprovozn?n 6. ?ervna a odbo?ka B?eclav - Brno 7. ?ervence 1839, roku 1841 sek B?eclav - P?erov a odbo?ka P?erov - Olomouc. V srpn...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "D Jiny Techniky: D Jiny Po Ta , Historie Elezni N Dopravy V Esku, D Jiny Metra V Praze, Historie Sva Ov N , Turek":


btf.org.pl

©2009-2015 | DMCA | Contact us